Styrelsen

Ordförande: Roland Isaksson                0707-682625    rolandisaksson@hotmail.com

Vice.ordf: Klas Ohlsson                        0709-436503    klasohlsson01@gmail.com

Kassör: Inger Holm                               0708-507896    lykesam@otlook.com

Sekr: Gun Helmersson                           0704-880151   gun.helmersson@outlook.com

Styr.suppl: Inger Månsson                     0703-790799   ingererik@hotmail.com

Styr.suppl Ann-Sophie Andersen           0723-343700  anne49andersen@gmail.com

Revisor: Joakim Eklund                         0737-330774

Revisor: Lena Landfors                          070-9561627    

Valberedning: Styrelsen